Blog

  • Wiebe de Haan

Belastingaangifte 2018 - Waar moet u op letten? Tips 4 & 5

In het vorige blog hebben wij u 3 tips gegeven voor uw aangifte Inkomstenbelasting. Vandaag tips 4 & 5 welke beide betrekking hebben op een eigen woning:


Tip 4 Eigen woning: hypotheekverhoging Heeft u het afgelopen jaar uw hypotheek verhoogd? Een verhoging van een hypothecaire lening kan verschillende gevolgen hebben voor de fiscale aftrekbaarheid van de betaalde rente: Als sprake is van de aankoop van een nieuwe woning kunnen de regels van de bijleenregeling hierbij een rol spelen.  Als de lening is aangegaan voor de financiering van oversluitkosten, boeterente en bouwrente, dan is de rente die is betaald voor dit deel van de lening niet aftrekbaar. 

Ook de rente van leningen voor andere consumptieve bestedingen is niet aftrekbaar.  In de vooraf ingevulde aangifte (VIA) staat weliswaar een bedrag aan rente maar dat wil niet zeggen dat u het totale bedrag ook mag aftrekken


Tip 5 Starters op de woningmarkt De Belastingdienst constateert dat in de aangiften van starters op de woningmarkt relatief veel fouten staan als het gaat om de aftrekbare financieringskosten eigen woning. Het is niet altijd duidelijk welke kosten hieronder vallen en welke kosten wel en niet aftrekbaar zijn.

Aangezien u maar 1 jaar de mogelijkheid hebt om hier maximale aftrekposten te benutten, zou het zonde zijn hier voordelen te laten liggen.


Is een van deze situaties voor u van toepassing? Neem dan contact met ons op om uw aangifte goed te verzorgen.

5 views0 comments