Blog

  • Wiebe de Haan

Mannen geven belastingaangifte lage prioriteit

Belastingaangifte voor Particulieren


Ieder jaar weer hetzelfde liedje, net voor de deadline op 1 mei moet de belastingaangifte weer gedaan worden. Uit onderzoek van de Belastingdienst blijkt dat 80% van de mensen het liefst de aangifte zo snel mogelijk na 1 maart doet, hierbij zijn de vroege avonduren (tot 22.00 uur) het populairste aangiftemoment voor Nederlanders.


Opvallend is dat mannen het moment van aangifte doen vaker laten afhangen van externe factoren. Ongeveer 1 op de 10 mannen zegt hun aangifte te doen wanneer er niets op TV is of bij slecht weer. Zo’n 14,5% van de particulieren zegt zijn belastingaangifte te laten liggen tot het laatste moment.


Aangifte doen is dermate eenvoudig geworden de laatste jaren door alle verzamelde vooraf ingevulde gegevens van de Belastingdienst dat de meerderheid (57,8%) er niet tegenop ziet. Wel blijkt dat 42% van de mensen meer opziet tegen de belastingaangifte wanneer er iets belangrijks is veranderd in hun persoonlijke situatie, zoals samenwonen, een huis kopen of een scheiding. Mede vanwege de vooraf ingevulde gegevens is 57% van de mensen binnen een uur klaar met de aangifte.


Vooraf ingevulde gegevens vaak onvolledig

Toch blijkt veelvuldig dat de vooraf ingevulde gegevens niet altijd juist of volledig zijn, zeker wanneer er meerdere werkgevers in 1 jaar zijn geweest, of met name wanneer er een uitkering is geweest van het UWV.

Daarnaast beschikt de Belastingdienst niet over alle gegevens, zoals aftrekposten voor studiekosten, zorgkosten of bijvoorbeeld giften.


Wilt u er zeker van zijn dat uw aangifte juist en volledig wordt ingediend? Schakel dan de hulp in van een belastingadviseur of administratiekantoor. Wij hebben alle expertise in huis om uw aangifte juist te verwerken en binnen de mogelijkheden zo min mogelijk belasting te betalen.


Twijfelt u dus ook vaak aan de uitkomst van uw belastingaangifte? Neem dan contact met ons op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.


Bron Het onderzoek is van 30 januari tot en met 5 februari 2018 uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van de Belastingdienst. Aan het onderzoek namen 1.039 aangifteplichtige respondenten deel vanaf 18 jaar die zelf hun belastingaangifte doen. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/02/28/nederlanders-doen-het-liefst-aangifte-aan-het-begin-van-de-avond

19 views0 comments