Blog

  • Wiebe de Haan

Verhoging lage btw tarief van 6% naar 9% met ingang van 1 januari 2019

De Haan Administratie informeert u graag over het volgende:

Met ingang van 1 januari 2019 wordt het btw-tarief voor diverse goederen en diensten verhoogd van 6% naar 9%. Dit is op Prinsjesdag bekend geworden. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel instemmen met de btw verhoging.


Gevolgen verhoging btw tarief De verhoging van de btw van 6% naar 9% zorgt er voor dat goederen en diensten voor particuliere consumenten en ondernemingen die vrijgestelde prestaties verrichten duurder worden. Behalve het boodschappenmandje in de supermarkt, worden o.a. ook sectoren als de horeca, bloemen, de medische sector en de levering van boeken en de bouwwerkzaamheden aan woningen ouder dan twee jaar duurder.


Regelen in verband met mogelijk btw verhoging Het is belangrijk om niet te wachten tot 2019, maar nu al te inventariseren welke aanpassingen gedaan moeten worden. Denk hierbij aan:

1) kassasysteem en andere software aanpassen aan het 9% tarief

2) bepalen of u uw prijzen wel/niet gaat verhogen

3) verhoging btw van 6% naar 9% op offertes en facturen.


Het moment van het levering of de dienst Van belang voor de bepaling of 6% of 9% btw moet worden berekend, is het moment waarop het goed wordt geleverd of de dienst door de ondernemer wordt verricht. Het 6% tarief is van toepassing als de datum van presteren in 2018 ligt, ook wanneer de factuur pas in 2019 door de ondernemer aan zijn afnemer wordt uitgereikt.


Vooruitbetalingen op levering van goederen of verrichte diensten in 2019 Door het ministerie van Financiën is toegezegd, dat geen naheffing zal worden opgelegd in de situatie waar in 2018 een vooruitbetaling is gefactureerd voor een prestatie die in 2019 plaatsvindt. Welke voorwaarden hieraan gesteld worden, is nog afwachten op de definitieve wetswijziging.


Tip: Bij het verrichten van werkzaamheden voor particuliere consumenten en ondernemingen die vrijgestelde prestaties verrichten adviseren, wij het moment van facturering naar voren te halen en uw cliënten in 2018 te laten betalen, zodat het 6% btw tarief nog van toepassing is. Voordeel voor de cliënt is 3% btw voordeel. Voordeel voor de ondernemer die de dienst verricht of het goed levert dat het geld sneller ontvangen is.

36 views0 comments