Blog

  • Wiebe de Haan

Wat doet een Controller?

Veel grotere bedrijven hebben een Controller in dienst, vaak wordt bij kleinere bedrijven deze modieuze term ook ingezet om een vacature mooier te laten lijken, maar is er eigenlijk sprake van een hoofd administratie. Maar wat is dan eigenlijk een Controller? Een zoektocht op internet levert al een aardig aantal verschillende omschrijvingen op, maar de algemene omschrijving is in grote lijnen als volgt:


“Een Controller helpt de directie en management bij het beheersen van de financiële huishouding. Hij houdt toezicht op financiële afdelingen binnen een organisatie en soms geeft hij ook leiding. De Controller zorgt tevens voor de planning en control cyclus binnen een organisatie en houdt zich bezig met financiële rapportages, investeringsanalyses, kostenverrekeningen, balansen, winst- en verliesrekeningen, begrotingen, jaarrekening en meerjarenplanningen.

De Controller houdt zich ook bezig met de verbeterpunten op het gebied van financieel management. Verder is hij nog verantwoordelijk voor het vertrouwelijk omgaan met informatie over de financiële positie en resultaten van een organisatie. Hij moet er voor zorgen dat er geen informatie van een organisatie naar buiten lekt.

De Controller heeft een zeer afwisselende baan, hij houdt zich met veel dingen bezig en heeft veel bevoegdheden.”


Kort gezegd geeft een Controller vaak leiding aan een administratie of staat op gelijke voet naast een hoofd administratie. De rol van de Controller is vooral om een verhaal bij de cijfers te maken, rapportages op te stellen zodat de cijfers inzichtelijk worden. Om tot deze belangrijke informatie te komen, is een gedegen administratieve kennis noodzakelijk, in feite hebben we het dus over een Hoofd Administratie met een extra beetje kennis en kunde. Deze informatie is vaak alleen beschikbaar bij grote bedrijven, aangezien zij het zich kunnen veroorloven om een extra personeelslid aan de administratieve afdeling toe te voegen. Het kan echter ook voor kleinere ondernemingen zeer interessant zijn om een deeltijd Controller in te huren of door een Controller de onderneming op financieel vlak door te lichten.


Hebt u interesse in de mogelijlkheden om een Controller voor u te laten werken? Wij staan graag tot uw beschikking!

20 views0 comments